chorvatská literatura v kostce (13)

19. září 2007 v 22:09 | b.kovrcic |  Studijní materiály
DIVADLO 1921-27
JURIJ BENEŠIĆ (1883-1957)
- afirmace do chorvatského divadla, dovedl ch divadlo na vrchol!
- básník, fejetonista, literární a divadelní kritik
- mecenáš, lexikograf
- dlouholetý tajemník DR. CH SPISOVATELŮ (12-20)
- překladatel z polštiny
TITO STROZZI (1892-1970)
- z umělecké rodiny
- spisovatel, herec, režisér, překladatel
- nejdříve psal německy, pak chorvatsky
MODERNÍ OBJEKTIVISMUS A SOCIÁLNÍ TENDENCE
- 20.06.1928 = atentát v bělehradském parlamentu na chorvatské poslance = zlom a odklon od literatury expresionismu
MILAN SUFFLAY (1884-1931)
- vědec, historik, albanolog
- autor: Hrvatska u svijetlu svijestske historie i politike (28), o albánské historii Kostadin Balšić (1920), fantasy: Na Pacifiku godine 2255 (otisknuto v Obzoru (24) v 80 pokračováních, za to byl odsouzen v Mitrovici do vězení, nevědomky uhodl přepadení Pearl Harboru)
- psal do novin
- spáchali na něj atentát
30. LÉTA V CH JSOU ROZDĚLENA NA 2 ČÁSTI
1/ dělníci, revolucionáři, zemědělci, internacionalisti, komunisti
2/ nacionalisti, konzervativci a Radičovi stoupenci
- Ant. Radić = založi časopis DOM (zábavné a poučné čtení)
MILE BUDAK (1889-1945)
= spolupracoval s Pravaři, s jejich pravicovým tiskem za první války, v meziválečném období se odmlčel, byl proti MK
- ve 30.letech - povídky a romány
- byl na něho naplánován atentát (1932), další rok odchází do emigrace (Itálie), kde mu vyšel román Ognjište (psychologický román)
- další romány : Musilka (41), tři knihy povídek Kresolića soj (44) = městská témata, společenská kritika
- ve 40.letech chránil MK, po válce byl ale za své politické přesvědčení a postavení odsouzen (bez práva na obhajobu)
- za NHD byl ministrem školství, velvyslancem v BER, ministrem zahraničí
SLAVKO KOLAR (1891-1963)
- povídky v knihách - Ili jesmo ili nismo (33), Mi smo za pravicu (36)
- jakoby humoristické, ale při tom tragické
- za NDH = satirik měšťanské mentality - Natrag u naftalin (46)
- popisuje kajkavskou vesnici (Breza), o problémech, které sebou po staletí nese a tragické osudy lidí
VJEKOSLAV KALEB (1905-1996)
- první kniha ho proslavila = Na kamenju (40)
- tematicko-psychologické téma, bizarnost motivů, drobné naturalistické motivy, jeho postavy moc nemluví (hovoří hodně, když mlčí)
- novely ve sbírce Izvan stvari (42) = symbolická, občanská válka na straně partyzánů
- za války na straně partyzánů, po 2.sv.v. se zapojuje do socialistického realismu (Brigada, Ponižene ulice)
NOVAK SIMIĆ (1906-1981)
- novela: Nepoznata Bosna (37) = psychologické výraz, cit pro citovost.
- o Bosně i v dalších dílech = hlavně o její partizánské společnosti, barvy, zvuky a růzmě, erotika a bolestivý sentiment tónů
- v 50.letech píše o průmyslu a městě
SLAVKO BATUŠIĆ (1902-1979)
- básník, povídkář, cestopisec, memoárista
- dramatik, režisér, teatrolog
- profesor na Akademii pro divadelní umění v ZG
- romány: Na drugom tragu (1933), Argonauti (36) putopisy v širším slova smyslu (Kroz zapadne zemnlje i gradove, Od Kardije do Hammerfesta, Od Siene do Harlema)
- píše fantasy (Čuda i čarolja)
- láska k životu
MATO LOVRAK (1899-1973)
= malý velký spisovatel
- romány pro děti a mládež
- knížky: Djeca velikou sela, Vlak u snijegu, Družba Pere Kvržice, Neprijatelj broj 1 …
- dobrá fabule, 3 autobiografie pro dospělé, knížky pro děti zfilmovány
DOBRIŠA CESARIČ (1902-1980)
- básně mu uveřejňoval MKr v Književnoj republici
- Lyrika (1931) = oceněn Akademii, měkkost a hřejivost slov, diskrétní motivy, cit pro rytmus, rým, každodenní jazyk, emoce
- celkem 15 sbírek
DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905-2007)
- vrchol básnické tvorby v 80. letech
- převzal volný verš, vnitřní rytmus (jako sejsmograf, zapisuje těžkosti vlastního života)
OLINKO DELORKO (1910-2000)
- lyrik i v poezii i v básních
NOVODOBÁ CHORVATSKÁ LITERATURA
1941 = kapitulace Království Jugoslávie
- v ZAG = Nezávislý stát Chorvatska, antifašistický odboj a partizánská válka
1945 - Chorvatsko se stává součástí FNRJ, jednostranná soustava, komunistická
vláda, založení časopisu Republika
1948 - rezoluce Informbiroa a přerušení sovětsko-jugoslávských vztahů
1951 - v Buenos Airesu vychází časopis Hrvatska Regina
1952-58 - časopis Krugovi
1957 - v ZG časopis Umjetnost riječi
1961- v ZG časopis Razlog, do 1968
1962 - časopis Forum
1963 - nová ústava, nový název CH - Soc. republika CH
1970 -v ZG vychází časopis Croatica
1971 - uhašeno Chorvatské jaro = zakázány všechny demokratické směry, utahování politické
Situace, v ZG týdeník = Hrvatski tjednik (33 čísel)
1974 - nová ústava SFRJ = centralizace do krajů
1985 - v ZG časopis Quorum
1989 -první opoziční strany v CH
1990 - pluralitní volby = nová chorvatská ústava, povolena Matice Chorvatska
1991 - útok Srbska a JNA na CH = domovská, občaská válka
1992 - mezinárodní uznání CHR
1993 - v ZG vychází Vijenac, noviny MCH za literaturu, umění a vědu
1995 - válečná operace = Bljesak a Oluja
- v ZG = Hrvatsko slovo = kulturní týdeník
1999 - umřel Fr. Turkman
- dvoutýdeník Zarez (kulturně-společenský)
Moderna = 19/20stol, symbolismus, naturalismus
Expresionismus + impresionismus = do 30. let a 20- století
Zenismus = č. Zenit (1921-25 ZG, BG, ZG), jugo autoři VIE modernisté
Sumatrismus = umění a poezie, podle básnické sbírky M. Fenjanského Sumatra
Surrealismus = nadrealismis, sociální poezie, doznívá až v 50letech, MKr
Do první moderny = AGM, IV, MB, Stj. Miletic, Ogrizovic, M. Krleža, Šimunović, J. Kosor
Antologie 1914 = CHML, dvanáct autorů = Benešič, Wiesner, Matoš, Domjanovič, Ujevič, Andrič, Gabarič, Miljkovič, Kamov…
IVAN GORAN KOVAČIČ (1913-1943)
- básník, povídkář a kritik
- básnická sbírka Lyrika (32) a spolu s J. Hitrecem a Vl. Jurčevičem vydal knihu novel Dani gnjeva (36) = gorsko-kotarská vesnice, obyčejní lidé - dřevorubci, pastýři, chudáci, sirotci - jejich dobrota a hrubost, plachost, poníženost. Politický teror srbských vojáků při volbách (5.5.1935)
- na konci roku 1942 se přidal k pastýřským jednotkám a společně s Vl. Nazorem a stal se legendou
- s sebou si vzal nedokončenou Jámu (poema) = odsuzuje zločin a hnusotu války - inspirován četnickým účtováním Chorvatů v Hercegovině v dubnu 1941 a srbské koministické zločiny, ilustrace Siva knjiga (42, ZG), dopsána na jaře 1943, vyšla 1944 - proslavila ho jako velikého antifašistického bojovníka
OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
VESNA PARUN (1922)
= nejvýznamnější osobnost poválečné lyriky
- Zore i vihori (1947) = rozbila monotónnost tehdejší chorvatské poezie, nekopírovala sociorealistický kánon, silný individualita
- opírá se i o lásku k vlasti: Pjesme (48) = silný osobní výraz a zážitky
- pozdější básnické sbírky: Crna maslina (55), Vidrama vjerna (57), Ti i mkad (95), Bila sam dječak (63)… = rozvíjí svoji základní téma - láska, hlubokou a smutnou, neopětovanou lásku ženy, někdy i se smířením,obsahují silná sebepoznání, zpovědi, obrazovitost, vzrušení, tělesnou bolest
- psala i pro děti - Pod muškim kišobranom (1987)
- autobiografie - Noć za pakost, Moj život u 40 vreća (2001)
REVOLUCE INFORMBIROA 1948
- odehrála se mezi Moskvou a Bělehradem = chtěl hájit své zájmy na jihovýchodní Evropě - dopad na celý areál, kulturu, duchovní život
- rozchod dvou komunistických stran - 1/ tvrdého dogmatu a 2/ měkčího liberálního
- v této době vychází dvě knihy - R. Marinković (Kyklop), S. Vučetič ()
- prošly bez kritických poznámek
- autoři se dělí na: 1/ utilitaristický sociorealismus, 2/ předválečný, objektivní modernismus, 3/ nové proudy
- převažuje partyzánská tematika
JURE KAŠTĚLAN (1919-90)
- básník, nadrealista: Crveni konj (40), Pijetao na krovu (50) = nový den, nová doba, chtěl být a byl nový, moderní, ve svých básních se tematicky předbíhá, fr. symbolika, rytmická struktura, osloven ústní lidovou slovesností
- experiomentálnost v dramatech - Piješan i pjena (58), Prazor (72)
- fantasy novela: Čudo i smrt (61), napsal studie o AGM, A.B. Šimičovi
RANKO MARINKOVIČ (1913-2001)
- 1939 první uveřejnění v Krležově Pečeti
- pocházel z Visu
- napsal: Proze (48), Ruke (53), Kyklop (65) = satirik, bizardní drobné detaily, imaginárnost, dennodenní banálita malého města, normální život, tvoří lidskou komedii, hraje si s jazykem, ironie
- Zajednička kupka (80), Never more (93) = relativizace pravdy a lži, dobra a zla
- dramata: Albatros (39), Glorija (56), Pustinja (82) a Politeia ili Inspuktorove splitke (77) = odpor dogmatismu, ideolog ohraničení, manipulace, totalita
- teoretik a divadelní kritik
1940-1950 = chorvatská literatura nebyla unitaliristická a nespadala pod socialistický realismus
- romány a básně: P. Šeredina, R. marinkovič, J. Kaštelan
= hry už takové nebyly a kritika už vůbec ne
- nejvýraznější marx. Dogmatik v chorvatské literatuře doby RAZLOGA (52-58) byl
Vlado Madjarevič (1911-93) - na pozicích kruté ideologické, literární i divadelní
kritiky, oháněl se ideologickými frázemi a chtěl proletářskou revoluci
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Moře lásky Moře lásky | Web | 29. května 2010 v 16:35 | Reagovat

29.05.2010. jsem udelal preklad basne Navrat (Povratak, Dobriša Cesarić) a zverenil ho na mim blogu

2 Veleslavín Veleslavín | 2. července 2011 v 0:19 | Reagovat

Pominu-li podivné slovní obraty a překlepy jako "v Buenos Airesu" nebo "koministické", obsahuje článek i faktické nesmysly - alespoň co se týče Ivana Gorana Kovačiče. Své nejslavnější dílo, poemu Jáma, napsal v jeskyni poblíž Livna v západní Bosně, nevím proč by měla být nedokončená, hlavně však byla inspirovaná řáděním fašistických Ustašovců (tedy Chorvatů!)a masakry, které v okolí Livna spáchali na Srbském obyvatelstvu. "Jáma" rozhodně nebyla inspirována žádnými "srbskými koministickými zločiny". Kovačič byl za prvé sám komunista, za druhé byl v roce 1943 zabit srbskými četniky dávno před tím, než v Jugoslávii začali komunisté, vedení Chorvatem - soudruhem Titem,nějaké zločiny páchat. Tahle fakta si lze ověřit například ve Wikipedii a není nutné zde psát bláboly, zdravím.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama