chorvatská literatura v kostce (2)

19. září 2007 v 21:54 | b.kovrcic |  Studijní materiály
APOKRYFNÍ LITERATURA
PRVNÍ ROMÁNY
- Alexandreida, Trojanská kronika
- Apokryfní literatura = opírá se o Bibli a je doplňována o tradiční vyprávění legend (O životě Adama a Evy, O potopě…), dokreslována příběhy, heretickými příběhy z východu, od 10. století - přes BG - SR - BOS - ZÁPAD; vypráví o hříšnosti, kterou ovládá ďábel = bogomilská učení x Stjepan Nemana - vypravoval a vykazoval členy sekt, kteří se usazovali v Bosně, kde se pak začali klanět islámu. Psány jsou poutavě a relativně detailně (po vyhnání AaE z ráje, Maria a Ježíš), také o egz. Životech - konec světa, smrt, život po životě a zjevení = zachovány v pohádkách a písních
- dělí se na SZ ( apokalyptického ch. a legendy a pověsti) a NZ
- dramata
- legendy - O Abagarovi, O Tomášovi, Ondřejovi, Matějovi = za všechno může
Jidáš a 30 zlatých, za které byl Josef prodán do Egypta
- Vidění sv. Pavla
- Chození po mukách - Archanděl Gabriel
- Hadačské knihy - Putnik, Čarobnik, Gromnik
- z řecké a perské literatury
- přejímáni = Alexandrejs (latinsky, italsky), vnikání do chorv. lid. jazyka
- právní spisy = Vinodloský zákoník (1278) = nejstarší slovanský psaný zákoník
- rekonstrukce chorvatské situace (kulturní, sociální, politická)
- statut Krčský (1279)
- Letopis Papa Dukljanina = z dukelského knížectví v Baru
- navázáno Kraljevstvo slavena, autorem je Grbur, získat byzantského císaře k obnovení, původní list se nedochoval, jen jeho latinský přepis
- Kronika Hrvatska (15. století) = v roce 1510 přepracována MM a do italštiny
přeložena Maurem Orbinim
= k pokusům o verš docházelo ve 14. a 15. století
- chorv. živý jazyk pozvolna vplul do literatury
- hlh se aktuálně udržela na ostrovech do 30.let 20.století, hlh školy ještě v 19. století, hlh památky čteny o svátcích a stsl mších (2x do roka)
RENESANCE
- na přelomu 8/9. století přejímání latinky jako jazyka (už dříve od benediktinů)
- Listina knížete Trpimira, korespondence s papežem, právní spisy
- obd. 11. a 13. století = latina se stala spisovným jazykem, stsl se udržuje na Istrii a v Dalmácii (kodexy a kroniky)
- polovina 15. století ´latinská (chorvatská) literatura se dostává na novou úroveň (navazuje na antiku) = RENESANCE
- především na území Dalmácie - ZD, ŠI, DU a území CH - ZG, VŽ
- autoři, na královských dvorech Matyáše Korbona
- časté kontakty s Itálií (tiskárny a školy)
Latinské písemnictví
- Gardin = morální náprava
- I. Stojkovi (basilejský kantát, odpůrce husitů)
- M. Marulić
- Lj. Crijević Tuberon (rozsáhlé komentáře, líčí události po KaM smrti, komentuje církev, kloní se k husitům)
Humanisté, světská literatura
- I. Česmički
- I. Crijević
- Markantum Dominis (splitský biskup, pronikání světských prvků do literatury)
- památky se nevydávaly obsáhle
- tvořily je: elegie, milostné elegie
- básníci popisují rodný kraj = I. B. Bolica popisuje Kotor
- próza = dějepisectví (města a kraje), ohrožení Turky a slovanské či nadslovanské jednoty - Vinko Prikojević a Marko Marulić, Stjepan Brodarić líčí bitvu u Moháče (1526)
- filozofická díla = teologická, filozofická, pozdní scholastika
- přírodní vědy = o jevech a matematice, medicína
- lingvistika = Slovník 5 nejvznešenějších jazyků Evropy (it, lat, dalm, nj, maď) = Fr.Vrančić, I Belostec = o 3 chorvatských dialektech a první chorvatské gramatice
DUBROVNÍK
- ve 14. a 15. století = Patricijská republika s knížetem a Velkou radou (Velo vijeće)
- obchodníci a zdejší diplomaté (vývoj bez válek)
- 1205-1358 = pod Benátkami, s vlastním zřízením
- po bitvě u Moháče (1526) jen válka s Hercegovci a pak až do roku 1908, bez konfliktů
- původně zde vládla latina, ale od 15. století čakavština s příměsí štokavštiny
- korespondence se slovanskými zeměmi, ale i Tureckem - do 15. století v cyrilici, posléze v latince, chorvatsky, latinsky, italsky.
DUBROVNICKÝ HUMANISMUS
Jan z Raveny (2. polovina 14. století, kancléř)
= naříkal na DU vzdělanost
- učitel z Itálie (ZD, ŠI, Hvar), později chorvatští učitelé v Uhrách, Německu a Itálii
Latina = v básních, diplomatická korespondence
- V. Bobaljević = diplomat a básník
- I. Crijević= humanista, v Římě (na akademii byl jmenován laureátem poezie)
- P. Menčetić= první dubrovnický poeta, laureát básnictví
Národní jazyk = přejímání minesengerovské a trubadůrské poezie
- erotické a trubadurské básně (12slabičný verš, s dvojím rytmem uprostřed a na konci)
- typickým jihoslovanským dílem je epická báseň Kraljević Marko (Kosovo, 10. století - co se stalo na Kosovu rovném)
- Šiško Menšetić, Djore Držič
ŠIŠKO MENŠETIĆ
= bohatý člověk, který stál v čele DU republiky, byl 2x zvolen knížetem
- napodobuje Petráčku (erotická poezie)
- přikláněl se k italskému vývoji (8verší ve sloce)
- obsažen ve sbornících (Nikoly Raniny) a v rukopisech
DJORE DRŽIĆ
=otec Marina Držiče
- autor her pastorálně-idylických = Radmio a Ljubmir (14/15.století)
- dramatická "robinja" = Čudan san
ANDRIJA ZLATAR (ČUBRANOVIĆ)
= ve sborníku obsažena báseň Jedjubka (=Egypťanka, Cikánka), položil jí základ chorvatská básnictví (originálního)
- Jedjubka = byla oceněna dubrovnickými humanisty (Gundulićem), má erotickou tematiku, věštkyně
- převyšuje italské autory té doby
- básní v 8slabické trocheji
MAURO VETRANOVIĆ
= zachované 2 básně v Raninově sborníku = skládal jenom v mládí, pak vstoupil do kláštěra na Mljetu k benediktýnům = změnil motivy (mor. v DU)
- píše i epiku, lyriku, ale i dramata
- inspiruje se v antice, folklóru (národním eposu), duchovní poezii, poustevnickým životem (Rameta), politické motivy, satiry (morální a mravní), v DU (Trgovci, Pastiri)
- autorem: - Piligrim = epos o cestě za štěstím, ukradenými penězi… obtížná pouť člověka,
náboženský traktát, apokryfní pouť, poutník jako u Danta
- dramata na různá témata:
- pastorální = Prikazanje od proda Jesusova, Pastirski prizor, Lovaci i vila
- pastorální elementy obsahují = Uskrsnutje IsusKrstovo, Od poroda Jezusova,
Kako bratja pronaše Jozefa, Posvetilište Abramovo
- o otrocích- Dvije robinjice, bibl. tematika Suzana čista, mytologická tematika
Orfeo, Dijana a přikázání
PŘELOM 15. A 16. STOLETÍ
MARIN DRŽIĆ (1508 DU - 1567 VE)
- vzděláván v Itálii, 1541 zvolen rektorem
- učil, ač nikdy studia nedokončil (filozofii, jazyky, humanismus, divadelní vědy)
- rodina se zadlužila, museli prodat veškerý majetek v hodnotě asi 580EUR
- navštívil Vie, Ist, založil divadlo Siena Djaragoza
- po návratu 1548-59 založil špičkové divadlo v DU, spolupracoval se dvěma divadelními skupinami * Pometnici= PometTrpeza (gl. društvo)
- přezdívka Vidra (div. V ZG) = jako Vydra, dostal ji za studií v Sieně
- začal psát básně, ale proslavily ho dramata:
- pastorální: Tirena (komedie, selská)
Venera i Adon (bájná láska)
Grižula iliti Plakir
Djuro Kerpeta
- komedie: Dundo Maroje
Skup- starodubrovnická předmluva (ikavski)
Mande …. + Pera (žena převlečená za muže, jde do Říma zachránit svého muže od hříšného života (žen od alkoholu))
Arkulin
Pjerin
- farsa: Novela od Stanca (selská ironická hra, masopustní, kouzla, víla,
improvizace = 16.st. DU a Kotor)
- za Držičovy ery komedie a divadlo rozkvétá
CVIJETA UZURIĆ A ACADEMIA DI CONCORDI
- za doby jejího působení lyrika upadá, DU básníci hledají nové inspirace (překlady a inspiraci v IT)
- jejími přáteli a spolupracovníky byli Dinko Ranina, Dinko Zlatarić (oni ji milovali, pže všechno financovala)
- své verše jí věnoval i TASS, Ivan Gundulić v 16.století
NIKŠA RANINA
- když mu bylo 15/16let rozhodl se sebrat literaturu té doby = Zbornik Ranina
DINKO RANINA
- bydlel v IT, pasován na rytíře
- v DU (7x) zvolen knížetem
- autorem: Pjesni razlike (Florencie) = první vytištěná a dochovaná kniha
- lyrika, erotika a reflexe
- epigramy na literární díla
- pastorální zpěvy (1. v DU literatuře)
- italské sonety
- překládal z antické literatury
DINKO ZLATARIĆ (1558-1608)
= už jako student rektorem v Padově (roztržka mezi luterány a katolíky (fr) studenty)
- jmenován Rytířem zlatého rouna
- studoval ekonomii a hospodářství
- psal: satiru, epigramy, lyriku (Petrarkova Laura),překládal z italštiny Tassa (Amanta), psal nekrology (od 28let), hra s pastorální tematikou Ljubmir
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kjhfoey kjhfoey | E-mail | Web | 7. května 2009 v 10:24 | Reagovat

mZvIal  <a href="http://dzjtqymokdkk.com/">dzjtqymokdkk</a>, [url=http://cbrrkngnreev.com/]cbrrkngnreev[/url], [link=http://fxdlgyhnjpvk.com/]fxdlgyhnjpvk[/link], http://cutffsbbefgp.com/

2 goicnkicou goicnkicou | E-mail | Web | 28. května 2009 v 13:14 | Reagovat

jjwGi2  <a href="http://vlghdiuloewf.com/">vlghdiuloewf</a>, [url=http://gqgtfzlxkbdu.com/]gqgtfzlxkbdu[/url], [link=http://djpzwgcstkny.com/]djpzwgcstkny[/link], http://talcuipiucvc.com/

3 qlryst qlryst | E-mail | Web | 8. června 2009 v 14:33 | Reagovat

CmXaQm  <a href="http://obxjallipmgr.com/">obxjallipmgr</a>, [url=http://jzjfvhedagdl.com/]jzjfvhedagdl[/url], [link=http://pijftyfyzysg.com/]pijftyfyzysg[/link], http://sqwluetwhfyh.com/

4 resoehfs resoehfs | E-mail | Web | 17. června 2009 v 0:47 | Reagovat

Jc1o8m  <a href="http://txkwzogsqrqe.com/">txkwzogsqrqe</a>, [url=http://okdgfcknmlyj.com/]okdgfcknmlyj[/url], [link=http://pnrzrjxbrwsi.com/]pnrzrjxbrwsi[/link], http://bwzmiwowiuvk.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama