chorvatská literatura v kostce (3)

19. září 2007 v 21:55 | b.kovrcic |  Studijní materiály
MARKO MARULIĆ (1450-1524)
"OTEC CHORVATSKÉ LITERATURY"
- pocházel ze šlechtického rodu
- vzdělán na univerzitě v Padově, navázal na italskou renesanci
- žil ve Splitu (a na Šoltě), soudní vykonavatel
- uzavřel se do sebe, žil jako mnich
- psal jak latinsky, tak chorvatsky (čak, ikav)
= char. Nábožensko-mravní
- Traktát (VE, 1506) - 20vydání, v nj, it, port, fr, čj (1621- jako Cesta do něbes, aneb knižka katolická)
- Evangelistarium
- ve všech traktátech je křesťanským myslitelem, chce reformu křesťanského života (Turci)
- historické spisy v latině (chorv a dlm krajiny a jejich sláva)
- Epištola papeži Hadriánovi VI. - o útisku Dlm ze strany Turků, chce po papeži mír a jednotný boj všech křesťanů
- Davidiáda = epos o 14 zpěvech (o králi Davidovi)
- Nejslavnější díla psaná v chrj:
- Historia svete vdovice Judit
- Historia od Suzane čiste
- Dobri nauci = nezřízený způsob života chorvatského duchovenstva a jeho kritika
- Tuženje grada Hjerusalima
Molitva suprotiva Turkom = nechce více trpět pod Turky, chce pomoc Uher a Evropy, popisuje zvěrstva Turků po vpádu na Blk
HANIBAL LUCIĆ (1485-1553)
- nejlepším dílem Robinja (drama)= původní chorvatská, vychází z lidové slovesnosti, osudy bána Vlaska v tureckém zajetí, od svého milence byla vykoupena z otroctví v DU,opíral se o národní epiku
- povedl se nad ostatní dlm umělce, jeho Robinja téměř zlidověla (Hvar)
- první opravdové, světské drama
- psal i poezii
- byl advokátem na Hvaru, před selskou vzpourou utekl do Trogiru, před morem zničil svoji mladší lyriku (zachránil jen překlad Pariž Eleni a 22 milostných básní)
- inspirace Ovidiem, Petrarkou, Aristofanem, Bombo
PETAR HEKTOROVIĆ
- renesanční básník, stavitel a hudebník
- před Turky odešel do Itálie (1539-57), pak pobýval v DU, překládal Ovidiovy básně (moralista)
- ve Splitu psal listy pro své literární přátele a na stará kolena se jel do DU podívat
- epos: Ribarenje i ribarsko prigovaranje (1556, VE 1568) ´tři dny rybaření, vaření, povídání zpívání na moři, cestopisný charakter, obsahuje legendu o kraljevici Marku, o Andrašovi, o Radoslavu Slovinském, o králi Šišmanovi (blg král)
PETAR ZORANIĆ
- proslavil se románem o pastýřích (každodenním tématem) Planine (= se zemědělským, přírodo-mytologickým pozadím)
- reminiscence na latinskou a italskou literaturu Arkadija (situace za tureckých nájezdů, domovský kolorit, moře, hory, lesy Dlm)
JURAJ BARAKOVIĆ
- následoval Zoraniće, ale dodal nové metrum, kompozici
- opěvoval ZD
- 1613 = Vila Slovinka (13 zpěvů, o původu Slovanů, Zadarsko, báje a fikce) x do kontrastu se současností (cizinci T a IT - italština)
- Bugarštica = národní báseň, 12terec nebo 16terec
PRVNÍ POLOVINA 17. STOLETÍ
"ZLATÝ VĚK DUBROVNICKÉ HUMANISTICKÉ LITERATURY"
IVAN GUNDULIĆ (1589-1638)
- považován za nejlepšího básníka a dramtika. Vzdělaný a z bohaté patricijské rodiny. Zastával řadu úřadů, ale nesta se dubrovnickým knížetem
- v DU jeho doby byly dvě strany: 1/ neprovokovat, být neutrální 2/ boj proti Turkům, chtěl osvobodit Slovany od Turků nadvlády
- překládal italská dramata, kompilace (z italského originálu) - Adrijana, Prozrepina ugrabljena, Armina (od TASS), Oslobodjeni Hjerusalim
- pokračuje náboženskými tématy: Přesni pokorne kralja Davida, Himnus od božih Veličenstva, Suze sina razmetnoga= duchovní lyrika, bibl příběh, 3činy každý má rozřešení hříchu- poznání, zpověď, odpuštění, O narození Páně, O svete Margarete = základ pro náboženské hry
- napíše 1 hru - Doubravka = řadí se k melodramatu, alegorická hra z DU, objevují se v ní víly
- heriický + romantický epos: Osman = 20zpěvů, nejvýznamnější dílo, komentuje současnou politickou situaci na jhsl Evropy
JURIJ PALMOTIĆ (1607-1657)
- pocházel z patricijské rodiny, ve službách státních úřadů
- vychodil jezuitské školy, vedli ho k lat psaní
- povzbuzen Gunduličem, nejdříve pastýřské hry - Atlanta = napodobenina Doubravky, poslední pastýřskou hrou DU
- psal dva druhy her: 1/ antika, ital klasici - z básní vytvářel hry 2/ domácí práce - Pavlimir, Kapstislava, Bisernica, Danica, Pavlimir = o založení DU, inspirace ve fr. Literatuře u Maura Orbiniho - Le regens de li Slavi, první historický dokument o historii blk zemí. Jak vnuk krále rastislava doplul k břehům - bouře - vzpoura pastýřů - odveden vládnout jinde - Slaveni a Bosňáci si ho odvedou on zůstane v DU (???)
Danica = na motivy ze Šíleného Rollanda, na bosenské půdě se slovanským podtextem
Kaptislava = o 3 dcerách - Ladislavova dcera, žena srbského krále, 3. uherského = slovanská vzájemnost
- po jeho smrti vyšel náboženský epos Kristiada, měl 24 zpěvů, osmislabičný verš, vytříbenou formu
IVAN BUNIĆ VUĆEVIĆ (1494-1558)
-dochoval se pouze sborník lyrických básní Pandovanje = milostné básně, eklogy, přírodní a duchovní básně, připomíná římskou erotiku, víno, bezstarostnost
SITUACE NA KONCI RENESANCE A ZAČÁTKU PRVNÍCH REFOREM
- renesanční teritoria: ST, ZD, DU
- fce: estetická, pedagogická, religiózní, politická
BAROKO
- nepravá a nevybroušená perla, materiálnost umění
- všechno se přestěhuje do DU, ale v 17. století se začíná literárně ozývat ZG (opožděný vývoj - jako středověk: písně, kroniky, legendy)
DU = nezávislou republikou
- dobré vztahy s Turky (VE+Turecká diplomacie)
- do 1673 - není divadlo
- 1783 - není tiskárna
- ale od 15. století do 18. století = nejbohatší literatura v Evropě
- tiskárny v VE, Sieně, Milánu
- v DU ale archivují spisy a knihy = dominikáni, benediktíni, františkáni
- příchod jezuitů = pedagogické následování školství antiky
- díky nim se rozvíjí divadlo
- nastolují vzdělávací systém = školení, divadlo a rétorika, čtení
HVAR
- první veřejné divadlo v HR i v Evropě
- neuvádí žádného ze známých divadelních autorů
VŽ a ZG
- orientuje se na církevní a didaktickou literaturu
17. a18. století - KARLOVAC
= kulturně- jazykové kruhy = OZAJSKÝ LITERÁRNÍ KRUH - vliv z jihu (obráceně), míchá se ČAK, ŠTOK, KAJK. Autoři čtou německou a jižní latinu - P. Zrinski, Fr. K. Frankoman, K. Patačić / Molitvenik = obsahuje petrarkysmy
= poema, melodrama (produkty 18. století) - lyrika, epika (hr. baroko)
- vliv Petrarky (ještě v 17. století) = jeho poetika ovládala vztahy mezi postavami mužskými a ženskými = více erotické lásky (1/ erotická, 2/ náboženská = k Panně Marii)
- barokní epos - Marulova Judita (matematická)
- Gundulićův Osman = začal melodramaticky, ale stal se moderním chorvatským eposem, podle Bassova vzoru, 14 a 15 zpěv jsou ztraceny, nalezeny, jsou to dva úplné a jednotlivé eposy o Osmanovi a Ladislavovi, barokní slavismus = my jsme potomci Ilyrů a Ilyrové jsou všichni (Rusové, Indové, Evropa)
JURAJ KRIŽANIĆ
= utopistická myšlenka vytvořit neutrální slovanský jazyk (ruština + polština +chorvatština + staroslověnština) --- Politika iliti razgovor o vladanju
- rusofilní barokní slavismus
Poema:
Rozvíjí se v italské literární kultuře. Ivan Gundulić = Suze sina razmetnoga (biblický příběh, tři děje.. milostná, kronická, satirická). Juraj Palmotić = Govnijada (fikce DU, kněží, špatné charakteristiky - zloději a pyšní lidé). Napjetí, kronika, oficiálnost (stylová), osmi slovní verš, pravidelné strofy).
Melodrama: dramatický žánr
Pozdější přechod k opeře, ambientální divadlo (svadby, oslavy, karnevaly), přebírají italské předlohy a inscenují je do hudby (Libretistické drama = Doubravka, Pavlimira)
Conchetto:
Nespojitelné, idealizované (mluví voda, kámen)
Satira v DU:
Komentuje společenské chyby, ostré kritiky, výsměch společnosti (dokumentární forma).
Několik druhů: 1/ proti ženám (D. Ranina)
2/ politická satira = zahraniční a domácí politika, píší to ilegálně (Š. Menšetić, Mauro Vetranovič)
3/ morální satira = M. Kabog
4/ literární satria = Dinko Ranina
5/ osobní satira = D. Zlatarić
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama