chorvatská literatura v kostce (7)

19. září 2007 v 22:02 | b.kovrcic |  Studijní materiály
PETAR PRERADOVIĆ (1818-72)
- Kukuljević se s ním seznámil v Miláně a do CH ho dovedl takéé on, PP byl nadšen z obrozeneckých myšlenek. Psal německy (ovlivněn Baronem a Schillerem). Od ostatních důstojníků se znovu učil chorvatsky a od profesora Buriana česky. Vzděláván byl na vojenské akademii ve Wienerneustadtu, ale různě převalován.
- první, nejslavnější, báseň v chorv mu vyšla v Zadaru v Zoře dalmatinské = Zora puca, bit će dana.
- ve vojenské kariéře se stal generálem.
- po vydání prvních dvou sbírek kandidoval na chorvatského bána a guvernátora Dalmácie.
- dílo: jeho básně jsou většinou alegorické, naplněné zármutkem ze ztraceného syna - Putnik, často jsou plné i egotickými motivy Zmija, Mujezin, nebo jsou o jazyku - Rodu o jeziku, jezik roda moga. Milostná poezie je reflektivní, došel i do mystiky, spiritismu. V době absolutismu začíná psát paralelně i v němčině = Lina - Lieder (rukopis 1897, umřela mu žena, spoustu děl nedokončuje - Kraljević Marko), v 60.letech opěvuje politiky (Strossmajera a Jelačiće, Zrinského). Z období Kolárovy Slávi dcery mu vyšla báseň Vilin san, ve které se vyjadřuje k posílení záp a jhsl vzájemné myšlenky (chce propojení rakouských Slovanů a vyrovnání se zbytkem Rakouska)
ANATUN NEMČIĆ (1813-49)
=soudce v Križevcích, Koprivnici a Novém marufu. Psal v ilyrském duchu, ale uveřejňoval málo.
1845 - Putositnice (Drobečky z cest)
1854 - Kvas bez kruha ili tko će biti veliki sudac, vychází mu v Nevenu
- nedokončil román Udes ljudski
- psal dopisy do Gájových Novin i Danice
- esej o Tomovi Blažekovi, v knize Političke pjesme pokojnoga Tome Blažeka (1848)
ROK PO ZÁKAZU ILYRSKÉHO JMÉNA (1844) začíná v ZD vycházet časopis Zora dalmatinská, je určený pro zábavu a poučení širokých vrstev. První číslo a první PP báseň. Vydavatelem Ante Kuzmanić (1807-79) = dlm oblast má bohatou kulturu (měla i politické noviny Kraljecki Dalmatin). Říká, že ikavština je jazyk většiny CH a nesouhlasí s Gajovou ilyrskou grafikou.
IGNAT ALOJZ BRLIĆ (1795-1855)
- Obchodník, filolog amatér, z Brodu na Sávě. Jazykovědně i literárně stavěl na františkánské tradici.
- vyšla mu Gramatik der Illyrischen Sprache (1833) a v období 1836-55 vydával Ilirski kalendar, v něm uveřejňoval etnografické články o Posáví.
VÝVOJ V DALMÁCII
- pod vlivem italské kultury i literatury. Za Napoleona vzrostla národní hrdost = Kampofijský mír (rozdělení území Benátek, roku 1797 zrušena Benátská republika).
- Dlm mezi francouzským a rakouským vlivem = školství. Po roce 1813 připojeno celé území k Předlitavsku (k neuherské části R). zůstává jí autonomie. Spolupráce CH +Srb (srbsko-dalmatinský magazín).
Nikola Tommaso (1802-74)
- dvojdomý autor. Spoluúčastnil se Garibaldiho sjednocování Itálie.
- do italštiny překládal básně --- O zpěvů Srbů a Dalmatinců
CHORVATSKÁ BOSNA
VUK KARADŽIĆ
= měl začít na jednotném jhsl jazyce, který by se stal administrativním jazykem
Trojjediného království SHS. Srbové podporovali NO v CH. stál u zrodu JAZU. Sbíral
pověsti a pohádky (Slovanské pohádky).
Bosna rozdělena (Tur - Srb - Ch území). Lidé nebyli spokojení s čivtliky a odváděním desátek. 1856 - zrovnoprávnění křesťanského obyvatelstva (úřady a vojsko). Chorvatské národní obrození díky františkánům, chtěli připojení k CH (1918 - anexe Bosny z Rakouské strany).
Sběratelé lidové slovesnosti: Fr. I. Jukić (mnich frant. klášter), M. Nediv
POZDNÍ ROMANTISMUS, OBDOBÍ PŘED REALISMU
Chorvaté bojovali proti M revoluci (1848/49), protože nechtěli dualismus (RU vyrovnání). Kossuth chtěl samostatnost Uher, ale tvrdě ji odmítal dát ostatním národům v monarchii. CH a Srb se spojili proti Kossuthovi = což bylo v nemilost evropské veřejnosti. Mysleli si, že budou odměněni za věrnost Habsburkům, ale R se k nim otočilo zády, místo toho byl nastolen BACHŮV ABSOLUTISMUS (1849-60) = Potlačil veškeré demokratické snahy a záváděl germanizaci, zrušil CH historická práva a nároky (centralizace ve VIE, Jelačić se proti M snažil zbytečně = redukce M a CH práv), zavládla úřední a povinná němčina (1864) a silná cenzura (kromě Národních novin, nevychází jiná periodika; zrušili Slavenski krug, Jugoslávské novine, Südslavische Zeitung, Pravnik, Danici, Zoru; od roklu 1851 nový časopis Neven).
BA - končí podpisem ŘÍJNOVÉHO DEKTERU (1860) = historické právo na sjednocení a vymezení "nad" M.
- objevují se nová politická hnutí = unionisté (m str, Živkoi´v, Rauch), Národní str. (Strossmajer, úplné osamostatnění), Samostatná strana (Mažuranić, unie s Rakouskem).
- 1867 - dosaženo R-U vyrovnání. CH ho chtějí po Uhrech také. CH už nespadá pod vídeňskou správu.
- 1868 - U-CH vyrovnání. Vytvoření ch komitátů: Srem, Slavonie, CH, Záhoří, odtrženo Mezimoří a přičleněno k Uhrám - až do Versaiského systému v roce 1918.
- 50. léta byla na literární tvorbu slabá (nebyly noviny). Vydávání nového časopisu Neven (od roku 1852), byl vydáván pro zábavu a poučení, vydával ho M. Bogorić. Podléhal cenzuře. S příchodem Prausse byly dokonalejší, ale od 1858 přicházet Slavonské noviny.
MIRKO BOGOVIĆ (1816-93)
- nejdříve převzal Neven. Ve 40. letech mu vyšly tři sbírky básní: Ljubice (44), Smilje i kovilje (47) a Domorodni glasi (48).
- byl jedním ze společnosti vůdců 50.let = působil na poli: politickém, novinářském, hospodářském i sociálním, literární animátor, kritik, povídkář a dramtik, literární historik, divadelní teoretik.
- byl ZG županem, unionistou a ministerským radou v Pešti.
DRAGOLJA JARNEVIĆ (1812-75)
- básně jí vycházely už v Danici. Vyšla jí i kniha s romantickými povídkami Domoljubne povijesti (1843). Zvlášť se nalézá román Dva pira (1864). Po 40let si denně psala deník (1832-1841), a to v němčině a později v chrvj. Vydáním ukázala svůj život, vydala to jako zpověď o sobě, o literátech té doby (znala se s některými) a obraz chr. města. Rozsah více jak 100 stran.
ANTE STARČEVIĆ (1823-1896)
= Pocházel z Liky. Chodil na gymnázium v ZG, studoval teologii a doktoroval na filozofii v Pešti). Nejdříve působil jako literát a pak jako politik. První články mu vycházely v Danici. Nejvíce psal v 50. letech - 1851 - ochraňuje a brání chr. jazyk v polemických článcích, nesouhlasil se smlouvou z 1850 = Bečki književni dogovor (o jednotném jazyku Srb a CH).
- články mu vycházely i v Nevenu = satira a fejetony, aforismy. Opírá se o Srby a M (otroci doby).
- po říjnovém diplomu se pustil do politiky = zapisovatel RI župy, účastnil se zasedání župní rady. S E. Kvaternikem zakládá STRANU PRAVA - první CH státoprávní stranu - budoucnost má jen samostatné CH.
- 1861- v Saboru, vedl velmi tvrdé rozpravy
JANKO JURKOVIĆ (1827-1889)
- kritik a teoretik s jasnou představou o umělecké přirozenosti literatury. Povídkář a vlastenecký komediograf. Popisuje maloměšťáctví (hlavně řemeslníky) - Pavao Čuturić (vesnický učitel), Petakinja vina /příhody a nehody starého faráře).
- překládal z polštiny, Sandovou a Tyla.
- je také autorem různých rozprav: o jyzyku, divadle, estetice
LUKA BOTIĆ (1830-1863)
- krátký a tragický život
- básník a prozaik: Pobratimstvo (1854., Neven), Dilber Hasan (1854, Neven), eposy: Bijedna Mara (1861), Petar Bači (1862, v desateráci, obnovil ch. epos. tradici).
- Donesl první ucelenější pohled na Bosnu.
- hrdinové jsou vždy 1. na 1. a 2. straněřady (B x CH, CH x B).
- byl za Strossmajerovou stranu (NS) v Saboru, ale jako básník spíše tíhl ke Starčevićovi = bosanskohercegovští muslimové patří k části CH národa.
JOSIP FREUDENRICH (1827-81)
- navázal na bratra. Divadelní hra = Graničari (1857) = veselý děj, hudba i veršované dialogy, tanec. Tím začal nový divadelní styl a položil tak základ k chr. lidovému divadlu.
JURAJ MATIJA ŠPORER (1795-89)
- dramtické texty. Užíval vlastní pravopis a jazyk.
EUGEN KVATERNIK (1825-71)
- vytvořil výraz emotivní impulsívnosti --- cítit z jeho politických rozpravách
ADOLFO VEBER TKALČEVIĆ (1825-1889)
- neoddělil život spisovatele a život politika. Zřekl se stolice senjského biskupa.
- poprvé píše do Danice (1847) a publikuje Kraťák opis duga putovanja, veld polemiku se Špurem o izolaci a úzkosti národního a literárního rozhledu (nechtěl přijmout rozdělení ch, srb, sloven, bulg).
- založil ZAGREBAČKU LINGVISTIČKU ŠKOLU (ahavci). Jako jazykovědec: Ustroja ilirskog jezika (Neven, 1856), O slogu hrvatskom (1869).
- napsal 6 próz = vycházely v Nevenu, Vičenci, Kalendáři Danica. Do povídek se mu vkrádal realismus, malom슝áctví, ženská lehkomyslnost, nevěry mužů a žen.
- cestopisy: Put na Plitvice (1860), Listovi o Itálii (1861), Put u Carigrad (1886).
* VÝVOJ NA ISTRII
JURAJ DOBRILA (1812-82)
- biskupem na Istrii. Autorem populárního molidlitebníku Oče, budi volja tvoja
(1854), který měl do roku 1924 deset vydání.
- přeložil Psalmi Davidovi, Knjiga Tobijina.
- dával podporu Sirotkům a chudým.
- 1870 - založil CH noviny pro Istrijany NAŠA SLOGA = zde se soustředilo národní
uvědomění Istrie.
JOSIP JURAJ STROSSMAYER (1815-1905)
= biskup, mecenáš, politik a spisovatel
- psal do : Národních novin, Glasniku biskupuje djakovačke, Vijenac, Rada (JAZU)
- jako řečník vystupoval v Saboru i na Akademii. Je autorem rozsáhlejšího cestopisu Izlet u Njemačku i Češku (Vijenac, 1875).
- přišel s myšlenkou založit JAZU, aby v ní působili vzdělanci cleé jižní Evropy (Slované), na její vybudování věnoval 50tisíc zlatých. Předsedou Akademie se stal Fr. Rački. JAZU vydávala vlastní časopis Rada, řadu náboženských publikací - Stari hrvatski pisci, Riječnik srb-ch.
- 1874 - přejmenování MI na MHR, t.r. u zrodu a otevření Zagrebačkog sveučilišta.
60. LÉTA A NÁSTUP A AUGUSTA ŠENOI
AUGUST ŠENOA (1838-1881)
- články již v Pozoru (1860) - fejetony, básně, překlady i jinde.
- rodilý ZG (otec poněmčelý Č a matka pomaďarštěná Slovenka). Studoval za Bachova absolutismu v ZG, do Prahy odešel za Říjnového diplomu, ale vrátil se do ZG alespoň písemně (60-66). Přizpíval do Pozoru, stejně tak i do českých novin o chr. tématech, znal se s Nerudou.
- byl uměleckým ředitelem a dramaturgem HRVATSKOG ZEMALJSKOG KAZALIŠTA (1868-73). Městský zapisovatel a senátor (1868-81). Redaktor literárního časopisu Vijenac (1874-81).
- básník - 12tisíc básní s historickým, národním a živým pohledem, vlastní morální uvěření a vlastní pocity.
- historické romány - Zlatarovo zlato,[1] Čuvaj se senjske ruke,[2] Seljačka buna,[3] Diogenes,[4] nedokončil Kletvu = založeno na arch.materiálech
- sociální romány - Branka,[5] povídky Prijan Lovro a Prosijak Luka.
- komedie - Ljubica
- kniha fejetonů: Zagrebulje
- píše ovlivněn pravicovým vlivem (Starčević)
FRANJO MARKOVIĆ (1845-1914)
- Dom i svijet, obsah eposu je život za BA v 50. letech, zůstal v rukopise, vyšel po 20letech
- epos Kohan i Vlasta (1868) = dobře přijat kritiky
- dramatický básnik, byl kritikem, profesorem filozofie a estetiky na ZgS. Neuznával nástup realismu a naturalismu.
IVAN DEŽMAN (1841-1873)
-studoval na gymnaziu v RI a lékařství ve VIE. Působil v ZG. První dílo - epos o 12 zpěvech Smiljan i Koviljka (1865).
- byl výrazným romantickým básníkem - láska křesťanského mladíka a muslimské dívky - sestavil do romantické a neuvěřitelné fabule, plné zápletek i obratů (až fantastických)
- je autorem libreta Ban leget (1872), lékařského názvosloví (1868) = Rečnik lěčničkoga nazivlja (odborné i vědecké temíny). Snaha propojit Tassa a Gunduliće v Ariosta
JOSIP EUGEN TOMIĆ (1843-1906)
- v Šenoově stínu i po jeho smrti; dopsal jeho Kletvu
- začal uveřejňovat ve slavonii (1863) = historická povídka Krvavi pir
- napsal malou a nenucenou knihovnu básní, povídek, historických a společenských románů, dramat a komediálních fejetonů a humoresek.
- v historických románech se ponořil do bosenské tematiky a muslimského lidu - nový způsob na rozdíl od Botiče či Dežmana --- odhaluje klasickou dichotomii KŘESŤ x POHAN --- vidí jednotu MUSL i KŘES, nedělí je. Proslavuje slavného Huseij-bega Gradašćeviće románem Zmaj od Bosne (79), román Emin-agina ljuba (88) = následuje s romantickým nádechem lásku křesťanské dívky a chlapce (Efeba) - neodolatelného mladíka --- vyjmul nepřátelství ze vztahu KŘES a MUS
- o jeho konverzívnosti vypovídá: Leljinke (63) = sbírka mladických básní (erotika), Udovica (91) a Melita (99) = společenské romány, se zapeklitými milostnými zápletkami, byl kritizován kvůli morálce (vůči aristokratické společnosti). Kapitanova kči (84) = o historii Požegy, rodném městě za doby tureckých pánů, vystupují zde autentické postavy.
DJURO ARNOLD (1853-1941)
= doktor filozofie - první, který se jí dočkal na ZgS
- profesor pedagogie FF ZgS
- svoje básně zveřejňoval od 1873-1935 (Na pragu vječnosti)
- reflexivní lyrika, dom. Balady a Romane; dobře se čte
- věnoval se i překladům do Sl, ČJ, NJ, IT a esperanta.
CHROVATSKÝ LITERÁRNÍ REALISMUS
= začátek se dá datovat od Starčevićova Tobolce
- většina ch realistů byla pracovitých: Ante Kovačić, E. Kumičić, A. Harambašić, Gjalski, Kranjčević, Palmotić, Hranilović, E. Mulabdić, O.N. Hadžić, I. MIličević, Vj. Novak, J. Kozarac
- koncepce byla založena na syntéze tří myšlenek: idealismu, realismu a naturalismu
- Mažuranić v roce 1880 opouští křeslo bána
- Šenoa v roce 1881 umírá a na jeho místo v literárním Vijenci nastupuje Fr. Folnegović - pravicově orientovaný politik a publicista.
- 1883 - do čela CH nastupuje Maďar ze Slavonie = vlastenec hrabě Grag. Khuen - Hedervary. Ve stejném roce přichází do ZG Ante Starčević společně se svým časopisem Sloboda. K-H nátlak začne působit i na Pravaše, oporu získávají u měšťanů, studentů vysokých i středních škol.
- 1876 - literární almanach Hrvatski dom , později ještě Vila hrvatska (časopis, 1882-85), kterou vydávají Harambaši a Kumičić
- hospodářská deprese způsobená špatným financováním CH nutí lidi k velké migraci - Amerika (zachování -ch ve jménech je z této doby)
- v této době jediní Pravaři se nespoléhají na oporu v zahraničí (Vídni a Pešti)
EVGENIJ KUMIČIĆ (1850-1904)
- v roce 1877 se pokoušel dostat do Vijence svůj článek Spljet i Pariz, ale Šenoa ho zamítl (nemá talent)
- v roce 1879 ho pod jiným názvem otiskne pravaška Sloboda (politické důvody), tehdy se podepsal jako Jenio Sisolski
- do CH literárního podvědomí vstoupil v roce, kdy Šenoa umřel, a to dvěma romány:
Olga a Lina a Jelkin bosiljak, [6] Gospodja Sabina (1883)
- studoval v Paříži, byla mu blízká Zolovská narace i jeho naturalismus
- studoval i v Pze - medicínu a ve Vie - filozofii
- působil jako profesor dějin, zeměpisu a románských jazyků ve Splitu, Zadaru i ZG
- v Saboru zastupoval VŽ, Brod na Savě, Zlatar
- působil ve válce (1878- překročil sám a vešel do Bosny a Hercegoviny) = zde vznikla antologie Pod puškou (1886) = detaily, lidská srdečnost a morální chrabrost - to je v popředí ch, realismu
- po návratu z Francie se snaží nalést ZG variantu na Zolův naturalismus = experimentem = teoretický, polemický článek o naturalismu O románu (1883)
- píše romány s aktuálními tématy ze společnosti - města, sedláci (Jelkin bosiljak, Začudjeni svatovi, 1883; Preko mora, 1889; s idilickými obrazy poukazuje na snovost a lidský boj, místo společenské kritiky vyzdvihuje šlechetnost ch národa - lidu), historické romány (Urota zrinjsko-frankopanska, 1902; Kraljica Lepa, 1902)
- byl výborným řečníkem v Ch Saboru, pravaš
ANTUN KOVAČIĆ (1854-1889)
- pocházel ze Záhoří, psal o záhorském kraji a obyčejných lidech. Studoval právo a přivydělával si jako zapisovatel u soudu
- jako studentovi mu Šenoa vydal román Barunčina láska (1877) ve Vijenci
- děje má zapeklité - z reálného (poklidného) života se stává nereálný, kritizuje společnost, přidává zápletky s osudovými ženami, které svému okolí přinášejí jen neštěstí - náhlá, tragická smrt a porážky. Dobrý vypravěč, neúnavný satirik, publicista, dopisovatel do pravašských listů a časopisů
- U registraturi (Vijenac, 1888) = ve třech dílech. 1/ dětství, první lásky, rozdíly mezi venkovem a městem, 2/ milostný trojúhelník, poloautobiografická freska, 3/ jako 60letý I. Kucmanović, ekonomický a psychologický obraz venkova
- společenský román z roku 1882 - Fiškal , Medju žabari - je nedokončen, během tisku musel opusti KA, Smrt babe Čengičkinje (1880) - parodie na Mažuraničův román
- fejetony, dopisy "Slobodi" iz Karlovca (1882-85) jsou satiricky laděné,
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 продвижение сайта 2017 продвижение сайта 2017 | E-mail | Web | 30. září 2017 v 3:58 | Reagovat

Привет! Вам необходимо продвижение сайта? Хотел бы предложить Вам не дорогую услугу продвижения сайта ссылками. Сейчас есть статейный и профильный тарифы. Всем давно известно, раскрутка сайта ссылками, ныне самый лучший способ продвижения.

Будем продвигать Вас по СЧ и НЧ ключевым запросам. Если Вас заинтересовало мое предложение, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту: proxrum*@*mail.ru (звездочки убрать).

http://prodvizheniya.net/ - раскрутка интернет сайта и продвижение

Удачи вам!

2 ImshiHibly ImshiHibly | E-mail | 30. září 2017 v 16:17 | Reagovat

Today is your lucky day as you’ve been chosen to receive this generous Welcome Bonus.
This exclusive offer only goes to a select number of people, so don’t miss out.
Previous recipients have gone on to win thousands, so use this offer today to double  your deposits and become another winner.
skyliteboom.com - Welcome Bonus
skyliteboom.com
Has sido elegido
Hoy es tu dia de suerte ya que has sido elegido para recibir este generoso bono de bienvenida.
Esta oferta exclusiva solo va a un numero selecto de personas, por lo que no se pierda.
Los beneficiarios anteriores han ganado miles, asi que use esta oferta hoy para duplicar sus depositos y convertirse en otro ganador.
skyliteboom.com - Has sido elegido

3 Robertdar Robertdar | E-mail | 3. října 2017 v 21:18 | Reagovat

Wild Innovative Sounds? Listen: <a href=https://cryptoinsider.com/interview-blockchain-dj-deadly-buda-musicoin/>the Hardcore techno Djmix</a>

4 Peterabelt Peterabelt | E-mail | Web | 30. října 2017 v 1:18 | Reagovat

I just want to recommend for all bodybuilders my favorit the best website to buy anabolic steroids from Thailand.
Try this website - http://steroman.com
They have worldwide shipping and insurance.

5 SusanEneno SusanEneno | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 16:00 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/>Aliexpress</a> is Great sale now...

.

6 vickidi16 vickidi16 | E-mail | Web | 19. února 2018 v 12:06 | Reagovat

Appealing ladyboys  
http://dickgirl.replyme.pw/?private-essence
  free shemaile sex transexuals transexual free video oorn shemal free movies

7 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 8. března 2018 v 0:06 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

8 Robertmot Robertmot | E-mail | Web | 14. března 2018 v 19:19 | Reagovat

Пользователь, находясь дома в уютной обстановке
может дать объявление подробности здесь

<a href=http://inbuy.org/c121.html>свежие доски объявлений</a>

9 saraxs16 saraxs16 | E-mail | Web | 31. března 2018 v 12:51 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://hotties.pictures.erolove.in/?post.unique
miranda cosgrove pussy virgin sex toys porn videos cinco de mayo high school games dragonball z hentai manga mather porn movies

10 reginaew4 reginaew4 | E-mail | Web | 31. března 2018 v 23:20 | Reagovat

Hi supplementary website
http://bbwdating.erolove.in/?page.katarina
  singles bar sydney marital counseling list of european dating sites single net men who love big women

11 JustinLuppy JustinLuppy | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 3:33 | Reagovat

useful resource https://mobporno.org/

12 violavp16 violavp16 | E-mail | Web | 5. dubna 2018 v 16:55 | Reagovat

New gay site  
http://yaoi.erolove.in/?profile-jayden
  free online gay chat gay hussar gay rights movement gay rainbow gay violations

13 BrucecoM BrucecoM | E-mail | 7. dubna 2018 v 1:37 | Reagovat

Hello. And Bye.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama