chorvatská literatura v kostce (7)

19. září 2007 v 22:02 | b.kovrcic |  Studijní materiály
PETAR PRERADOVIĆ (1818-72)
- Kukuljević se s ním seznámil v Miláně a do CH ho dovedl takéé on, PP byl nadšen z obrozeneckých myšlenek. Psal německy (ovlivněn Baronem a Schillerem). Od ostatních důstojníků se znovu učil chorvatsky a od profesora Buriana česky. Vzděláván byl na vojenské akademii ve Wienerneustadtu, ale různě převalován.
- první, nejslavnější, báseň v chorv mu vyšla v Zadaru v Zoře dalmatinské = Zora puca, bit će dana.
- ve vojenské kariéře se stal generálem.
- po vydání prvních dvou sbírek kandidoval na chorvatského bána a guvernátora Dalmácie.
- dílo: jeho básně jsou většinou alegorické, naplněné zármutkem ze ztraceného syna - Putnik, často jsou plné i egotickými motivy Zmija, Mujezin, nebo jsou o jazyku - Rodu o jeziku, jezik roda moga. Milostná poezie je reflektivní, došel i do mystiky, spiritismu. V době absolutismu začíná psát paralelně i v němčině = Lina - Lieder (rukopis 1897, umřela mu žena, spoustu děl nedokončuje - Kraljević Marko), v 60.letech opěvuje politiky (Strossmajera a Jelačiće, Zrinského). Z období Kolárovy Slávi dcery mu vyšla báseň Vilin san, ve které se vyjadřuje k posílení záp a jhsl vzájemné myšlenky (chce propojení rakouských Slovanů a vyrovnání se zbytkem Rakouska)
ANATUN NEMČIĆ (1813-49)
=soudce v Križevcích, Koprivnici a Novém marufu. Psal v ilyrském duchu, ale uveřejňoval málo.
1845 - Putositnice (Drobečky z cest)
1854 - Kvas bez kruha ili tko će biti veliki sudac, vychází mu v Nevenu
- nedokončil román Udes ljudski
- psal dopisy do Gájových Novin i Danice
- esej o Tomovi Blažekovi, v knize Političke pjesme pokojnoga Tome Blažeka (1848)
ROK PO ZÁKAZU ILYRSKÉHO JMÉNA (1844) začíná v ZD vycházet časopis Zora dalmatinská, je určený pro zábavu a poučení širokých vrstev. První číslo a první PP báseň. Vydavatelem Ante Kuzmanić (1807-79) = dlm oblast má bohatou kulturu (měla i politické noviny Kraljecki Dalmatin). Říká, že ikavština je jazyk většiny CH a nesouhlasí s Gajovou ilyrskou grafikou.
IGNAT ALOJZ BRLIĆ (1795-1855)
- Obchodník, filolog amatér, z Brodu na Sávě. Jazykovědně i literárně stavěl na františkánské tradici.
- vyšla mu Gramatik der Illyrischen Sprache (1833) a v období 1836-55 vydával Ilirski kalendar, v něm uveřejňoval etnografické články o Posáví.
VÝVOJ V DALMÁCII
- pod vlivem italské kultury i literatury. Za Napoleona vzrostla národní hrdost = Kampofijský mír (rozdělení území Benátek, roku 1797 zrušena Benátská republika).
- Dlm mezi francouzským a rakouským vlivem = školství. Po roce 1813 připojeno celé území k Předlitavsku (k neuherské části R). zůstává jí autonomie. Spolupráce CH +Srb (srbsko-dalmatinský magazín).
Nikola Tommaso (1802-74)
- dvojdomý autor. Spoluúčastnil se Garibaldiho sjednocování Itálie.
- do italštiny překládal básně --- O zpěvů Srbů a Dalmatinců
CHORVATSKÁ BOSNA
VUK KARADŽIĆ
= měl začít na jednotném jhsl jazyce, který by se stal administrativním jazykem
Trojjediného království SHS. Srbové podporovali NO v CH. stál u zrodu JAZU. Sbíral
pověsti a pohádky (Slovanské pohádky).
Bosna rozdělena (Tur - Srb - Ch území). Lidé nebyli spokojení s čivtliky a odváděním desátek. 1856 - zrovnoprávnění křesťanského obyvatelstva (úřady a vojsko). Chorvatské národní obrození díky františkánům, chtěli připojení k CH (1918 - anexe Bosny z Rakouské strany).
Sběratelé lidové slovesnosti: Fr. I. Jukić (mnich frant. klášter), M. Nediv
POZDNÍ ROMANTISMUS, OBDOBÍ PŘED REALISMU
Chorvaté bojovali proti M revoluci (1848/49), protože nechtěli dualismus (RU vyrovnání). Kossuth chtěl samostatnost Uher, ale tvrdě ji odmítal dát ostatním národům v monarchii. CH a Srb se spojili proti Kossuthovi = což bylo v nemilost evropské veřejnosti. Mysleli si, že budou odměněni za věrnost Habsburkům, ale R se k nim otočilo zády, místo toho byl nastolen BACHŮV ABSOLUTISMUS (1849-60) = Potlačil veškeré demokratické snahy a záváděl germanizaci, zrušil CH historická práva a nároky (centralizace ve VIE, Jelačić se proti M snažil zbytečně = redukce M a CH práv), zavládla úřední a povinná němčina (1864) a silná cenzura (kromě Národních novin, nevychází jiná periodika; zrušili Slavenski krug, Jugoslávské novine, Südslavische Zeitung, Pravnik, Danici, Zoru; od roklu 1851 nový časopis Neven).
BA - končí podpisem ŘÍJNOVÉHO DEKTERU (1860) = historické právo na sjednocení a vymezení "nad" M.
- objevují se nová politická hnutí = unionisté (m str, Živkoi´v, Rauch), Národní str. (Strossmajer, úplné osamostatnění), Samostatná strana (Mažuranić, unie s Rakouskem).
- 1867 - dosaženo R-U vyrovnání. CH ho chtějí po Uhrech také. CH už nespadá pod vídeňskou správu.
- 1868 - U-CH vyrovnání. Vytvoření ch komitátů: Srem, Slavonie, CH, Záhoří, odtrženo Mezimoří a přičleněno k Uhrám - až do Versaiského systému v roce 1918.
- 50. léta byla na literární tvorbu slabá (nebyly noviny). Vydávání nového časopisu Neven (od roku 1852), byl vydáván pro zábavu a poučení, vydával ho M. Bogorić. Podléhal cenzuře. S příchodem Prausse byly dokonalejší, ale od 1858 přicházet Slavonské noviny.
MIRKO BOGOVIĆ (1816-93)
- nejdříve převzal Neven. Ve 40. letech mu vyšly tři sbírky básní: Ljubice (44), Smilje i kovilje (47) a Domorodni glasi (48).
- byl jedním ze společnosti vůdců 50.let = působil na poli: politickém, novinářském, hospodářském i sociálním, literární animátor, kritik, povídkář a dramtik, literární historik, divadelní teoretik.
- byl ZG županem, unionistou a ministerským radou v Pešti.
DRAGOLJA JARNEVIĆ (1812-75)
- básně jí vycházely už v Danici. Vyšla jí i kniha s romantickými povídkami Domoljubne povijesti (1843). Zvlášť se nalézá román Dva pira (1864). Po 40let si denně psala deník (1832-1841), a to v němčině a později v chrvj. Vydáním ukázala svůj život, vydala to jako zpověď o sobě, o literátech té doby (znala se s některými) a obraz chr. města. Rozsah více jak 100 stran.
ANTE STARČEVIĆ (1823-1896)
= Pocházel z Liky. Chodil na gymnázium v ZG, studoval teologii a doktoroval na filozofii v Pešti). Nejdříve působil jako literát a pak jako politik. První články mu vycházely v Danici. Nejvíce psal v 50. letech - 1851 - ochraňuje a brání chr. jazyk v polemických článcích, nesouhlasil se smlouvou z 1850 = Bečki književni dogovor (o jednotném jazyku Srb a CH).
- články mu vycházely i v Nevenu = satira a fejetony, aforismy. Opírá se o Srby a M (otroci doby).
- po říjnovém diplomu se pustil do politiky = zapisovatel RI župy, účastnil se zasedání župní rady. S E. Kvaternikem zakládá STRANU PRAVA - první CH státoprávní stranu - budoucnost má jen samostatné CH.
- 1861- v Saboru, vedl velmi tvrdé rozpravy
JANKO JURKOVIĆ (1827-1889)
- kritik a teoretik s jasnou představou o umělecké přirozenosti literatury. Povídkář a vlastenecký komediograf. Popisuje maloměšťáctví (hlavně řemeslníky) - Pavao Čuturić (vesnický učitel), Petakinja vina /příhody a nehody starého faráře).
- překládal z polštiny, Sandovou a Tyla.
- je také autorem různých rozprav: o jyzyku, divadle, estetice
LUKA BOTIĆ (1830-1863)
- krátký a tragický život
- básník a prozaik: Pobratimstvo (1854., Neven), Dilber Hasan (1854, Neven), eposy: Bijedna Mara (1861), Petar Bači (1862, v desateráci, obnovil ch. epos. tradici).
- Donesl první ucelenější pohled na Bosnu.
- hrdinové jsou vždy 1. na 1. a 2. straněřady (B x CH, CH x B).
- byl za Strossmajerovou stranu (NS) v Saboru, ale jako básník spíše tíhl ke Starčevićovi = bosanskohercegovští muslimové patří k části CH národa.
JOSIP FREUDENRICH (1827-81)
- navázal na bratra. Divadelní hra = Graničari (1857) = veselý děj, hudba i veršované dialogy, tanec. Tím začal nový divadelní styl a položil tak základ k chr. lidovému divadlu.
JURAJ MATIJA ŠPORER (1795-89)
- dramtické texty. Užíval vlastní pravopis a jazyk.
EUGEN KVATERNIK (1825-71)
- vytvořil výraz emotivní impulsívnosti --- cítit z jeho politických rozpravách
ADOLFO VEBER TKALČEVIĆ (1825-1889)
- neoddělil život spisovatele a život politika. Zřekl se stolice senjského biskupa.
- poprvé píše do Danice (1847) a publikuje Kraťák opis duga putovanja, veld polemiku se Špurem o izolaci a úzkosti národního a literárního rozhledu (nechtěl přijmout rozdělení ch, srb, sloven, bulg).
- založil ZAGREBAČKU LINGVISTIČKU ŠKOLU (ahavci). Jako jazykovědec: Ustroja ilirskog jezika (Neven, 1856), O slogu hrvatskom (1869).
- napsal 6 próz = vycházely v Nevenu, Vičenci, Kalendáři Danica. Do povídek se mu vkrádal realismus, malom슝áctví, ženská lehkomyslnost, nevěry mužů a žen.
- cestopisy: Put na Plitvice (1860), Listovi o Itálii (1861), Put u Carigrad (1886).
* VÝVOJ NA ISTRII
JURAJ DOBRILA (1812-82)
- biskupem na Istrii. Autorem populárního molidlitebníku Oče, budi volja tvoja
(1854), který měl do roku 1924 deset vydání.
- přeložil Psalmi Davidovi, Knjiga Tobijina.
- dával podporu Sirotkům a chudým.
- 1870 - založil CH noviny pro Istrijany NAŠA SLOGA = zde se soustředilo národní
uvědomění Istrie.
JOSIP JURAJ STROSSMAYER (1815-1905)
= biskup, mecenáš, politik a spisovatel
- psal do : Národních novin, Glasniku biskupuje djakovačke, Vijenac, Rada (JAZU)
- jako řečník vystupoval v Saboru i na Akademii. Je autorem rozsáhlejšího cestopisu Izlet u Njemačku i Češku (Vijenac, 1875).
- přišel s myšlenkou založit JAZU, aby v ní působili vzdělanci cleé jižní Evropy (Slované), na její vybudování věnoval 50tisíc zlatých. Předsedou Akademie se stal Fr. Rački. JAZU vydávala vlastní časopis Rada, řadu náboženských publikací - Stari hrvatski pisci, Riječnik srb-ch.
- 1874 - přejmenování MI na MHR, t.r. u zrodu a otevření Zagrebačkog sveučilišta.
60. LÉTA A NÁSTUP A AUGUSTA ŠENOI
AUGUST ŠENOA (1838-1881)
- články již v Pozoru (1860) - fejetony, básně, překlady i jinde.
- rodilý ZG (otec poněmčelý Č a matka pomaďarštěná Slovenka). Studoval za Bachova absolutismu v ZG, do Prahy odešel za Říjnového diplomu, ale vrátil se do ZG alespoň písemně (60-66). Přizpíval do Pozoru, stejně tak i do českých novin o chr. tématech, znal se s Nerudou.
- byl uměleckým ředitelem a dramaturgem HRVATSKOG ZEMALJSKOG KAZALIŠTA (1868-73). Městský zapisovatel a senátor (1868-81). Redaktor literárního časopisu Vijenac (1874-81).
- básník - 12tisíc básní s historickým, národním a živým pohledem, vlastní morální uvěření a vlastní pocity.
- historické romány - Zlatarovo zlato,[1] Čuvaj se senjske ruke,[2] Seljačka buna,[3] Diogenes,[4] nedokončil Kletvu = založeno na arch.materiálech
- sociální romány - Branka,[5] povídky Prijan Lovro a Prosijak Luka.
- komedie - Ljubica
- kniha fejetonů: Zagrebulje
- píše ovlivněn pravicovým vlivem (Starčević)
FRANJO MARKOVIĆ (1845-1914)
- Dom i svijet, obsah eposu je život za BA v 50. letech, zůstal v rukopise, vyšel po 20letech
- epos Kohan i Vlasta (1868) = dobře přijat kritiky
- dramatický básnik, byl kritikem, profesorem filozofie a estetiky na ZgS. Neuznával nástup realismu a naturalismu.
IVAN DEŽMAN (1841-1873)
-studoval na gymnaziu v RI a lékařství ve VIE. Působil v ZG. První dílo - epos o 12 zpěvech Smiljan i Koviljka (1865).
- byl výrazným romantickým básníkem - láska křesťanského mladíka a muslimské dívky - sestavil do romantické a neuvěřitelné fabule, plné zápletek i obratů (až fantastických)
- je autorem libreta Ban leget (1872), lékařského názvosloví (1868) = Rečnik lěčničkoga nazivlja (odborné i vědecké temíny). Snaha propojit Tassa a Gunduliće v Ariosta
JOSIP EUGEN TOMIĆ (1843-1906)
- v Šenoově stínu i po jeho smrti; dopsal jeho Kletvu
- začal uveřejňovat ve slavonii (1863) = historická povídka Krvavi pir
- napsal malou a nenucenou knihovnu básní, povídek, historických a společenských románů, dramat a komediálních fejetonů a humoresek.
- v historických románech se ponořil do bosenské tematiky a muslimského lidu - nový způsob na rozdíl od Botiče či Dežmana --- odhaluje klasickou dichotomii KŘESŤ x POHAN --- vidí jednotu MUSL i KŘES, nedělí je. Proslavuje slavného Huseij-bega Gradašćeviće románem Zmaj od Bosne (79), román Emin-agina ljuba (88) = následuje s romantickým nádechem lásku křesťanské dívky a chlapce (Efeba) - neodolatelného mladíka --- vyjmul nepřátelství ze vztahu KŘES a MUS
- o jeho konverzívnosti vypovídá: Leljinke (63) = sbírka mladických básní (erotika), Udovica (91) a Melita (99) = společenské romány, se zapeklitými milostnými zápletkami, byl kritizován kvůli morálce (vůči aristokratické společnosti). Kapitanova kči (84) = o historii Požegy, rodném městě za doby tureckých pánů, vystupují zde autentické postavy.
DJURO ARNOLD (1853-1941)
= doktor filozofie - první, který se jí dočkal na ZgS
- profesor pedagogie FF ZgS
- svoje básně zveřejňoval od 1873-1935 (Na pragu vječnosti)
- reflexivní lyrika, dom. Balady a Romane; dobře se čte
- věnoval se i překladům do Sl, ČJ, NJ, IT a esperanta.
CHROVATSKÝ LITERÁRNÍ REALISMUS
= začátek se dá datovat od Starčevićova Tobolce
- většina ch realistů byla pracovitých: Ante Kovačić, E. Kumičić, A. Harambašić, Gjalski, Kranjčević, Palmotić, Hranilović, E. Mulabdić, O.N. Hadžić, I. MIličević, Vj. Novak, J. Kozarac
- koncepce byla založena na syntéze tří myšlenek: idealismu, realismu a naturalismu
- Mažuranić v roce 1880 opouští křeslo bána
- Šenoa v roce 1881 umírá a na jeho místo v literárním Vijenci nastupuje Fr. Folnegović - pravicově orientovaný politik a publicista.
- 1883 - do čela CH nastupuje Maďar ze Slavonie = vlastenec hrabě Grag. Khuen - Hedervary. Ve stejném roce přichází do ZG Ante Starčević společně se svým časopisem Sloboda. K-H nátlak začne působit i na Pravaše, oporu získávají u měšťanů, studentů vysokých i středních škol.
- 1876 - literární almanach Hrvatski dom , později ještě Vila hrvatska (časopis, 1882-85), kterou vydávají Harambaši a Kumičić
- hospodářská deprese způsobená špatným financováním CH nutí lidi k velké migraci - Amerika (zachování -ch ve jménech je z této doby)
- v této době jediní Pravaři se nespoléhají na oporu v zahraničí (Vídni a Pešti)
EVGENIJ KUMIČIĆ (1850-1904)
- v roce 1877 se pokoušel dostat do Vijence svůj článek Spljet i Pariz, ale Šenoa ho zamítl (nemá talent)
- v roce 1879 ho pod jiným názvem otiskne pravaška Sloboda (politické důvody), tehdy se podepsal jako Jenio Sisolski
- do CH literárního podvědomí vstoupil v roce, kdy Šenoa umřel, a to dvěma romány:
Olga a Lina a Jelkin bosiljak, [6] Gospodja Sabina (1883)
- studoval v Paříži, byla mu blízká Zolovská narace i jeho naturalismus
- studoval i v Pze - medicínu a ve Vie - filozofii
- působil jako profesor dějin, zeměpisu a románských jazyků ve Splitu, Zadaru i ZG
- v Saboru zastupoval VŽ, Brod na Savě, Zlatar
- působil ve válce (1878- překročil sám a vešel do Bosny a Hercegoviny) = zde vznikla antologie Pod puškou (1886) = detaily, lidská srdečnost a morální chrabrost - to je v popředí ch, realismu
- po návratu z Francie se snaží nalést ZG variantu na Zolův naturalismus = experimentem = teoretický, polemický článek o naturalismu O románu (1883)
- píše romány s aktuálními tématy ze společnosti - města, sedláci (Jelkin bosiljak, Začudjeni svatovi, 1883; Preko mora, 1889; s idilickými obrazy poukazuje na snovost a lidský boj, místo společenské kritiky vyzdvihuje šlechetnost ch národa - lidu), historické romány (Urota zrinjsko-frankopanska, 1902; Kraljica Lepa, 1902)
- byl výborným řečníkem v Ch Saboru, pravaš
ANTUN KOVAČIĆ (1854-1889)
- pocházel ze Záhoří, psal o záhorském kraji a obyčejných lidech. Studoval právo a přivydělával si jako zapisovatel u soudu
- jako studentovi mu Šenoa vydal román Barunčina láska (1877) ve Vijenci
- děje má zapeklité - z reálného (poklidného) života se stává nereálný, kritizuje společnost, přidává zápletky s osudovými ženami, které svému okolí přinášejí jen neštěstí - náhlá, tragická smrt a porážky. Dobrý vypravěč, neúnavný satirik, publicista, dopisovatel do pravašských listů a časopisů
- U registraturi (Vijenac, 1888) = ve třech dílech. 1/ dětství, první lásky, rozdíly mezi venkovem a městem, 2/ milostný trojúhelník, poloautobiografická freska, 3/ jako 60letý I. Kucmanović, ekonomický a psychologický obraz venkova
- společenský román z roku 1882 - Fiškal , Medju žabari - je nedokončen, během tisku musel opusti KA, Smrt babe Čengičkinje (1880) - parodie na Mažuraničův román
- fejetony, dopisy "Slobodi" iz Karlovca (1882-85) jsou satiricky laděné,
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 продвижение сайта 2017 продвижение сайта 2017 | E-mail | Web | 30. září 2017 v 3:58 | Reagovat

Привет! Вам необходимо продвижение сайта? Хотел бы предложить Вам не дорогую услугу продвижения сайта ссылками. Сейчас есть статейный и профильный тарифы. Всем давно известно, раскрутка сайта ссылками, ныне самый лучший способ продвижения.

Будем продвигать Вас по СЧ и НЧ ключевым запросам. Если Вас заинтересовало мое предложение, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту: proxrum*@*mail.ru (звездочки убрать).

http://prodvizheniya.net/ - раскрутка интернет сайта и продвижение

Удачи вам!

2 ImshiHibly ImshiHibly | E-mail | 30. září 2017 v 16:17 | Reagovat

Today is your lucky day as you’ve been chosen to receive this generous Welcome Bonus.
This exclusive offer only goes to a select number of people, so don’t miss out.
Previous recipients have gone on to win thousands, so use this offer today to double  your deposits and become another winner.
skyliteboom.com - Welcome Bonus
skyliteboom.com
Has sido elegido
Hoy es tu dia de suerte ya que has sido elegido para recibir este generoso bono de bienvenida.
Esta oferta exclusiva solo va a un numero selecto de personas, por lo que no se pierda.
Los beneficiarios anteriores han ganado miles, asi que use esta oferta hoy para duplicar sus depositos y convertirse en otro ganador.
skyliteboom.com - Has sido elegido

3 Robertdar Robertdar | E-mail | 3. října 2017 v 21:18 | Reagovat

Wild Innovative Sounds? Listen: <a href=https://cryptoinsider.com/interview-blockchain-dj-deadly-buda-musicoin/>the Hardcore techno Djmix</a>

4 Peterabelt Peterabelt | E-mail | Web | 30. října 2017 v 1:18 | Reagovat

I just want to recommend for all bodybuilders my favorit the best website to buy anabolic steroids from Thailand.
Try this website - http://steroman.com
They have worldwide shipping and insurance.

5 SusanEneno SusanEneno | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 16:00 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/>Aliexpress</a> is Great sale now...

.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama